ورود |   چهارشنبه 09 مهر 1399
::.. اساسنامه سازمان اتوبوسرانی شهرداری اراک ::..
  جستجو
اساسنامه سازمان اتوبوسرانی شهرداری اراک

اساسنامه سازمان اتوبوسرانی شهرداری اراک

مقدمه

ماده 1-بمنظور حسن اداره امور اتوبوسرانی شهر اراک و مراقبت و بهره‌برداری صحیح از وسائل جعل مسافر (اتوبوسها ومینی‌بوسها و خودروها) و توسعه و تکمیل تاسیسات مربوطه (از قبیل تعمیرگاه توقف‌گاه و ترمینالها و غیره) و عندالزوم افزایش تعداد وسائل حمل ونقل مسافر بطور دسته جمعی به ترتیبی که از عرحیث متناسب با احتیاجات و تامین نیازمندیهای عمومی شهر وحومه در آینده باشد سازمانی بنام سازمان اتوبوسرانی شهر اراک و حومه که در این اساسنامه باختصار (سازمان )نامیده خواهد شد تشکیل می‌شود.

نوع سازمان:

سازمان برطبق ماده 84 قانون شهرداری تاسیس می‌گردد و وابسته به شهرداری می‌باشد.

سازمان دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات این اساسنامه اداره می‌شود.

مرکز و محدوده عمل سازمان:

مرکز سازمان و محدوده عمل سازمان حریم شهر اراک می‌باشد.

مدت سازمان:

مدت سازمان از زمان تاسیس نامحدود است.

وظایف سازمان:

سازمان مکلف است کلیه اقداماتی راکه در جهت وظایف محوله و اجرای هدف‌های ماده با این اساسنامه ضروری و مناسب بداند پس از بررسی و پیشنهاد هیت مدیره و در مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده با تایید شورای سازمان یا طی مراحل پیش بینی شده انجام دهد و اهم وظایف و اختیارات سازمان اتوبوسرانی عبارتند از:

1-مطالعات لازم برای تهیه نقشه شبکه خطوط اتوبوسرانی در داخل شهر و حومه و در نظر گرفتن طول و مسیر خطوط بر حسب نیازمندی‌ها و بازدهی کار و همچنین تشخیص و اعلام اولویت‌های خطوط شبکه با توجه به تمرکز جمعیت و تولید سفر مناطق، کارگری، کارمندی، دانشجویی مدارس و غیره

2-اداره و بهره‌برداری و نگهداری صحیح از اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها و خودروهای سازمان و سایر تاسیسات مربوطه از قبیل تعمیرگاه توقفگاه ترمینال و غیره

3-سازمان بایستی به موازات توسعه شهر و افزایش جمعیت و احتیاجات مردم ضمن برنامه‌ریزی یک‌ساله و پنج‌ساله پیش بینی‌های لازم را به منظور تامین نیازمندی‌های آتی شهر از لحاظ تعداد اتوبوس و مینی بوس با استفاده از کلیه امکانات بنماید

4-تهیه و توزیع و فروش بلیط با روش دقیق و کنترل شده

5-انجام کلیه امور مربوط به معاملات اعم از تهیه لوازم و قطعات مورد نیاز و همچنین فروش ضایعات و خدمات و نیز استخدام افراد مورد نیاز با رعایت مقررات مالی و صرفه و صلاح سازمان و مفاد این اساسنامه

6-هرگونه خرید یا فروش اتوبوس وسایر وسایل نقلیه سازمان و همچنین خرید و یا فروش کلی لوازم و قطعات یدکی اصلی اعم از داخل و یا خارج از کشور منوط به پیشنهاد مستدل و مستند هیئت مدیره و اظهار نظر صریح شورای سازمان و تائید و تصویب وزارت کشور می‌باشد.

ارکان سازمان

ارکان سازمان عبارتنداز:

الف:شورای سازمان

ب:هئیت مدیره

ج:مدیر عامل

د:بازرس و حسابرس


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2020 سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه می باشد    شرایط استفاده    قوانین