سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه


19

طراحی شبکه جدید خطوط اتوبوسرانی در قالب طرح جامع حمل ونقل درون شهری

طراحی شبکه جدید خطوط اتوبوسرانی در قالب طرح جامع حمل ونقل درون شهری

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری اراک:

طراحی شبکه جدید خطوط اتوبوسرانی در قالب طرح جامع حمل ونقل درون شهری

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی از نصب تراکت وبنر های سازمان با محوریت شبکه جدید خطوط سازمان و فرا کارت در پایانه ها واتوبوس های سازمان خبر داد.

علی اکبر مظفریاظهار داشت: سازمان اتوبوسرانی در نظر دارد در راستای بهبود کیفیت خدمات رسانی وافزایش رضایتمندی شهروندان ودسترسی مطلوبتر به اتوبوس های درون شهری در قالب طرح جامع حمل ونقل درون شهری،  اقدام به طراحی شبکه جدید خطوط اتوبوسرانی نماید لذا از کلیه صاحب نظران و شهروندان در خواست می گردد طرح های پیشنهادی خود را پیرامون موضوع مذکور تا 27 اسفند ماه سال جاری به صندوق پستی 949 ارسال نمایند.

وی افزود: در راستای اجرای کامل طرح هوشمند سازی حمل ونقل درون شهری، در روزهای آتی رانندگان سازمان از پذیرش هرگونه وجه نقد معذور می باشند لذا خواهشمند است شهروندان فهیم اراکی به جهت جلوگیری از هرگونه مشکل در خصوص استفاده از اتوبوس های سازمان نسبت به تهیه فراکارت اقدام نمایند.

امتیازات:: (4) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (545)
کد خبر: 6317